יום ד', יג’ באב תשע”ה
אנגלית
    האתר הראשי  |  דף הבית  .

תוכנית לימודים באנגלית – שכבה ז' ספרי הלימוד: “Essential Links” book + workbook by ECB Grammar Helper 3 by UPP נושאים נלמדים : טכניקות קריאה שונות ומגוונות. מיומנויות השימוש במילון. כתיבה לחבר לעט. קריאת ספרי קריאה במסגרת השיעור הרגיל בכיתה (Extensive reading ). נושאים דקדוקיים חדשים – השוואת תארים, הבחנה בין שמות עצם ספירים ולא ספירים חובות התלמיד : יש להביא הספרים, חוברות העבודה, מחברת ועזרים נוספים אם יידרשו מידי שיעור. שיעורי הבית הינם חובה ומרכיב בציון הסופי. מדדי הצלחה : · שימוש באסטרטגיות הקריאה שילמדו בכיתה בעת קריאת טקסט באופן עצמאי. · שימוש באוצר המילים הנלמד ויישום חוקי הדקדוק בכתיבה. · נטילת חלק פעיל בעבודה בקבוצות ובדיונים במליאה. מרכיבי הציון : מבחנים בחנים ( ציון יומן הקריאה ייחשב כבוחן) ש"ב, עבודת כיתה מאמץ, נכונות להשקעה ויחס רציני למקצוע בברכת שנת לימודים פורייה ומהנה צוות אנגלית

 
 
כיתה ז
כיתה ח
כיתה ט
אתרי שכבות
למידה בשעת חירום
מקצועות לימוד
חיפוש באתר